Wednesday, April 15, 2015

Học viện Kỹ Thuật Mật Mã tuyển sinh đào tạo kỹ sư An toàn thông tin 2015

ngotinh @ nguontinviet.com

Học viện Kỹ thuật Mật mã triển khai đào tạo kỹ sư An toàn thông tin từ năm 2004. Đến nay đã cung cấp cho đất nước hơn 1500 kỹ sư An toàn thông tin, đáp ứng được phần nào nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đang thiếu nhiều tại Việt Nam.Từ năm 2014, Học viện là đơn vị duy nhất trong cả nước triển khai đào tạo trình độ thạc sỹ An toàn thông tin. Học viện Kỹ thuật Mật mã được Chính phủ chỉ định là 1 trong 8 cơ sở đào tạo trọng điểm Quốc gia về an toàn, an ninh thông tin theo Đề án của Chính phủ. (Quyết định số 99/QĐ -TTg Thủ tướng Chính phủ ký ngày 14 tháng 01 năm 2014).

Phương pháp học ở trường đại học và tư duy tích cực

Quá trình học tập là quá trình phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân từng người học. Sinh viên được định hướng tư duy, nghiên cứu và phát huy cao nhất vai trò chủ động, sáng tạo nghiên cứu kiến thức cả mặt lý luận và thực tiễn.

Về kiến thức

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và kiến thức ngoại ngữ tốt. Bên cạnh đó là kiến thức chuyên sâu về An toàn thông tin như: các kỹ thuật mật mã, an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn trong giao dịch và thương mại điện tử, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng, mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công đột nhập, lập trình an toàn, thiết kế các phần mềm và công cụ đảm bảo an toàn, quản lý và đánh giá điểm yếu, các kỹ thuật kiểm tra đánh giá an toàn, quản trị mạng an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn.Phương pháp học ở trường đại học và tư duy tích cực


Quá trình học tập là quá trình phát triển phẩm chất và năng lực cá nhân từng người học. Sinh viên được định hướng tư duy, nghiên cứu và phát huy cao nhất vai trò chủ động, sáng tạo nghiên cứu kiến thức cả mặt lý luận và thực tiễn.


Về kiến thức


Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và kiến thức ngoại ngữ tốt. Bên cạnh đó là kiến thức chuyên sâu về An toàn thông tin như: các kỹ thuật mật mã, an toàn mạng máy tính, an toàn hệ điều hành, an toàn trong giao dịch và thương mại điện tử, các kỹ thuật tấn công và xâm nhập mạng, mô hình bảo vệ và các kỹ thuật phòng thủ chống tấn công đột nhập, lập trình an toàn, thiết kế các phần mềm và công cụ đảm bảo an toàn, quản lý và đánh giá điểm yếu, các kỹ thuật kiểm tra đánh giá an toàn, quản trị mạng an toàn, các vấn đề về chính sách, pháp luật và chuẩn hóa an toàn.


Việc công nhận tốt nghiệp


Kết thúc chương trình đào tạo 5 năm tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Đại học chính quy khi hội đủ các điều kiện của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Kỹ năng của Kỹ sư An toàn thông tin


– Áp dụng các kiến thức, kỹ năng sử dụng các công cụ khoa học kỹ thuật để nhận biết, phân tích, giải quyết các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin mạng;

– Thu thập, phân tích tìm hiểu và tổng hợp các yêu cầu về an ninh, bảo mật từ hệ thống thông tin để phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ thống an ninh thông tin;

– Thiết kế và triển khai các ứng dụng đảm bảo An toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong điều kiện thực tế;

– Tìm kiếm, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế của lĩnh vực An toàn thông tin.The post Học viện Kỹ Thuật Mật Mã tuyển sinh đào tạo kỹ sư An toàn thông tin 2015 appeared first on WebRaoVat.com, đăng tin quảng cáo miễn phí.
Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by VN Bloggers - Blogger Themes