Saturday, June 29, 2013

[Gấp] Bài toán Oxy đơn giản

knguyen0 @ nguontinviet.com

Tam giác ABC cân tại a

pt AB: x+y-3=0

pt AC: x-7y+5=0

BC đi qua M(1,10)

Viết pt BC.Các thím giúp em bài này gấp ạ :stick:Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden