Friday, August 30, 2013

Thủ Tục visa Ukrainanguyenthihoan91 @ nguontinviet.com

Thủ Tục visa Ukraina
Mã: Thủ Tục visa Ukraina

Giá:: 2,520,000 VNĐ

Thời gian: 7 ngày

Loại Visa: Loại Visa 3 tháng 1 lần

Thời gian lưu trú: 30 ngày
Thủ Tục visa Ukraina• Bản gốc giấy phép lao động ở Ucraina (giấy này do Trung tâm lao động việc làm của Ucraina cấp theo nơi đóng trụ sở của doanh nghiệp, công ty đong). Bản phô tô có công chứng giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc công ty mời

• Bản phô tô có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc một giấy tờ khác thay thế của doanh nghiệp hoặc công ty đến nộp giấy tờ làm thị thực.

• Kế hoạch làm việc với đối tác Ucraina trong thời gian ở Ucraina...Thủ Tục visa Ukraina

Giấy mời bản gốc của doanh nghiệp hoặc công ty. Giấy mời này phải có xác nhận của trưởng phòng Quốc tịch và đăng ký cá nhân ở địa phương thuộc Bộ Nội vụ Ucraina.

• Bản gốc giấy phép lao động ở Ucraina (giấy này do Trung tâm lao động việc làm của Ucraina cấp theo nơi đóng trụ sở của doanh nghiệp, công ty đong). Bản phô tô có công chứng giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc công ty mời

• Bản phô tô có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc một giấy tờ khác thay thế của doanh nghiệp hoặc công ty đến nộp giấy tờ làm thị thực.

• Kế hoạch làm việc với đối tác Ucraina trong thời gian ở Ucraina.

• Bản phô tô có công chứng hộ chiếu của lãnh đạo công ty hoặc doanh nghiệp - người ký giấy mời. Bản phô tô này phải có chứng nhận của trưởng phòng Quốc tịch và đăng ký cá nhân ở địa phương thuộc Bộ Nội vụ Ucraina khi làm giấy mời.

• Bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận cấp mã số cá nhận của cơ quan thuế cấp cho lãnh đạo công ty - người ký giấy mời.

• Giấy chứng nhận hoặc bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận của ngân hàng về khả năng thanh toán và không có khoản nợ của doanh nghiệp hoặc công ty mời.

• Giấy chứng nhận hoặc bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận của ngân hàng về khả năng tài chính và không có khoản nợ của doanh nghiệp hoặc công ty đến nộp giấy tờ làm thị thực (trình thẻ tín dụng (nộp bản phô tô) và bản trích lục của ngân hàng về tài khoản hiện có hiệu lực và có tiền gửi trong đó).

• Giấy chứng nhận của công an địa phương chứng nhận người đến xin cấp thị thực không có tiền án, tiền sự.

• Giấy khám sức khoẻ chứng nhận không mắc bênh truyền nhiễm nào trong vòng 1 năm trở lại.

• Giấy chứng nhận không nhiễm HIV và bệnh lao - thời hạn không quá 1 tháng kể từ ngày cấp.

• Vé máy bay ghi rõ ngày đi Ucraina và về Việt Nam (vé thể hiện thời hạn lưu trú tại Ucraina) (trình vé sau khi đã có khẳng định được cấp thị thực).

CHÚ Ý

1. Để làm thị thực tại Đại sứ quán người xin cấp thị thực phải tự đến nộp giấy tờ.

2. Thị thực chỉ được cấp trên cơ sở tờ khai đã điền, nộp đầy đủ giấy tờ, tiến hành phỏng vấn, không có phản đối của các cơ quan có thẩm quyền Ucraina, nộp lệ phí lãnh sự. Thời gian xem xét hồ sơ làm thị thực là 10 ngày làm việc

3. Khi đem đến nộp những giấy tờ gốc dự kiến sẽ lấy lại (vé máy bay, giấy mời, v.v.) phải nộp kèm theo bản phô tô cỡ A4 những giấy tờ này.

4. Giấy tờ do người trung gian đem đến sẽ không được tiếp nhận và xem xét.

5. Lệ phí lãnh sự sẽ nộp qua ngân hàng HSBC theo số tài khoản 002028256141 (83 B, Lý Thường Kiệt, tp. Hà Nội, Việt Nam).

6. Những giấy tờ nêu trên cần thiết để xin cấp thị thực một lần. Để xin cấp thị thực hai hoặc nhiều lần, phòng Lãnh sự có thể yêu cầu một số giấy tờ bổ sung khác.THỊ THỰC ĐI CÔNG TÁC (Б)

• Giấy mời bản gốc của doanh nghiệp hoặc công ty. Giấy mời này phải có xác nhận của trưởng phòng Quốc tịch và đăng ký cá nhân ở địa phương thuộc Bộ Nội vụ Ucraina. Giấy mời được lập trên giấy mẫu của công ty hoặc doanh nghiêp.

• Bản phô tô có công chứng giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc công ty mời.

• Bản phô tô có công chứng giấy đăng ký kinh doanh hoặc một giấy tờ khác thay thế của doanh nghiệp hoặc công ty đến nộp giấy tờ làm thị thực.

Kế hoạch làm việc với đối tác Ucraina trong thời gian ở Ucraina.

• Bản phô tô hộ chiếu của lãnh đạo (người được ủy nhiệm) công ty hoặc doanh nghiệp - người ký giấy mời. Bản phô tô này phải có xác nhận của trưởng phòng nhân sự nơi làm việc.

• Bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận của cơ quan thuế cấp mã số cá nhân cho lãnh đạo công ty - người ký giấy mời.

• Giấy chứng nhận hoặc bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận của ngân hàng về khả năng thanh toán và không có khoản nợ của doanh nghiệp hoặc công ty mời.

• Giấy chứng nhận hoặc bản phô tô có công chứng giấy chứng nhận của ngân hàng về khả năng thanh toán và không có khoản nợ của doanh nghiệp hoặc công ty đến nộp giấy tờ làm thị thực.

• Giấy khám sức khoẻ và chứng nhận tình trạng sức khoẻ có thể đi Ucraina.

• Giấy chứng nhận không nhiễm HIV và bệnh lao - thời hạn không quá 1 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

• Giấy chứng nhận của công an địa phương chứng nhận không có tiền án, tiền sự (cả hai phía).

• Vé máy bay ghi rõ ngày đi Ucraina và về Việt Nam (trình vé sau khi được cấp thị thực).

CHÚ Ý

1. Để làm thị thực tại Đại sứ quán người xin cấp thị thực phải tự đến nộp giấy tờ.

2. Thị thực chỉ được cấp trên cơ sở tờ khai đã điền, nộp đầy đủ giấy tờ, tiến hành phỏng vấn, không có phản đối của các cơ quan có thẩm quyền Ucraina, nộp lệ phí lãnh sự. Thời gian xem xét hồ sơ làm thị thực là 7 ngày làm việc

3. Khi đem đến nộp những giấy tờ gốc dự kiến sẽ lấy lại (vé máy bay, giấy mời, v.v.) phải nộp kèm theo bản phô tô.

4. Giấy tờ do người trung gian đem đến sẽ không được tiếp nhận và xem xét.

5. Bản phô tô các giấy tờ nộp cùng với tờ khai phải rõ rang và có cỡ A4.

6. Lệ phí lãnh sự sẽ nộp qua ngân hàng HSBC theo số tài khoản 002028256141 (83 B, Lý Thường Kiệt, tp. Hà Nội, Việt Nam).

7. Những giấy tờ nêu trên cần thiết để xin cấp thị thực một lần. Để xin cấp thị thực hai hoặc nhiều lần, phòng Lãnh sự có thể yêu cầu một số giấy tờ bổ sung khác.THỊ THỰC ĐI THĂM THÂN (П-1)

• Giấy mời bản gốc. Giấy mời được làm tại phòng Quốc tịch và đăng ký cá nhân ở địa phương thuộc Bộ Nội vụ Ucraina. Giấy mời được cấp phải có xác nhận của trưởng phòng này, trong đó ghi rõ họ tên, chức vụ và chữ ký.

• Giấy bảo lãnh của người mời được lập tại phòng công chứng Ucraina, trong đó người mời cam đoan chu cấp toàn bộ cho người được mời trong thời gian ở thăm Ucraina (ghi rõ thời gian chuyến thăm).

• Bản phô tô hộ chiếu người mời. Bản phô tô phải có xác nhận của Phòng quốc tịch và đăng ký cá nhân ở địa phương thuộc khi làm giấy mời thăm thân, hoặc của phòng nhân sự nơi làm việc.

• Bản phô tô giấy chứng nhận cấp mã số cá nhân cho người mời. Trong trường hợp người mời là người nước ngoài phải nộp giấy tờ chứng minh người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Ucraina (giấy phép định cư ở Ucraina v.v.)

• Giấy khám sức khoẻ không mắc bệnh truyền nhiễm không quá 1 năm tính đến thời điểm nộp giấy tờ.

• Giấy chứng nhận không nhiễm HIV và bệnh lao - thời hạn không quá 1 tháng tính đến thời điểm nộp giấy tờ.

• Giấy xác nhận của địa phương nơi người mời đang sinh sống chứng nhận người mời đang cư trú hợp pháp tại nơi cư trú (Phòng quản lý nhà đất hay một cơ quan khác tương đương).

• Giấy xác nhận của Ban quản lý khách sạn, ký túc xá hay phòng quản lý nhà đất không phản đối việc người được mời đến ở, trong đó ghi rõ thời gian lưu trú (trong trường hợp họ ở cùng khách sạn, ký túc xá).

• Giấy xác nhận không nợ tín dụng ở tài khoản cá nhân của cả hai phía.

• Giấy xác nhận của ngân hàng về tài khoản có hiệu lực và có tiền gửi của người được mời (khi đến phỏng vấn phải trình thẻ thanh toán).

• Giấy xác nhận công ty hoặc cơ quan người đến xin cấp thị thực đồng ý cho xuất cảnh (có sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan hoặc doanh nghiệp, công ty).

• Giấy xác nhận tình trạng gia đình (số thành viên trong gia đình, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp).

• Giấy chứng nhận của công an địa phương chứng nhận người mời và người được mời không có tiền án tiến sự.

• Vé máy bay ghi rõ ngày bay đi và ngày bay về. (Trình vé máy bay sau khi đã có khẳng định được cấp thị thực).

CHÚ Ý

1. Để làm thị thực tại Đại sứ quán người xin cấp thị thực phải tự đến nộp giấy tờ.

2. Thị thực chỉ được cấp trên cơ sở tờ khai đã điền, nộp đầy đủ giấy tờ, tiến hành phỏng vấn, không có phản đối của các cơ quan có thẩm quyền Ucraina, nộp lệ phí lãnh sự. Thời gian xem xét hồ sơ làm thị thực là 10 ngày làm việc.

3. Khi đem đến nộp những giấy tờ gốc dự kiến sẽ lấy lại (vé máy bay, giấy mời, v.v.) phải nộp kèm theo bản phô tô.

4. Bản phô tô các giấy tờ nộp cùng với tờ khai phải rõ rang và có cỡ A4.

5. Giấy tờ do người trung gian đem đến sẽ không được tiếp nhận và xem xét.

6. Lệ phí lãnh sự sẽ nộp qua ngân hàng HSBC theo số tài khoản 002028256141 (83 B, Lý Thường Kiệt, tp. Hà Nội, Việt Nam).

7. Những giấy tờ nêu trên cần thiết để xin cấp thị thực một lần. Để xin cấp thị thực hai hoặc nhiều lần, phòng Lãnh sự có thể yêu cầu một số giấy tờ bổ sung khác.

THỊ THỰC DU HỌC DÀNH CHO SINH VIÊN (O)

• Giấy mời bản gốc được cấp bởi trường đại học.

• Họ tên của người xin cấp thị thực du học tại Ucraina phải có tên trong danh sách của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Ucraina gửi về Đại sứ quán.

• Bản phô tô hộ chiếu của người xin cấp thị thực (cỡ A4)

• 6 ảnh cỡ 6 ×4

• Bản sao giấy tờ chứng nhận về bằng cấp và kết quả học tập (dịch có công chứng và hợp pháp hóa tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam).

• Bản phô tô giấy khai sinh (dịch có công chứng và hợp pháp hóa tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam).

• Giấy chứng nhận không vi phạm tiền án tiền sự (dịch có công chứng và hợp pháp hóa tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tham khảo mục thứ 5 của phần chú ý).

• Hợp đồng ký với trường đại học ở Ucraina, nơi dự định đến học.

• Giấy chứng nhận bảo hiểm y tế đối với người xuất cảnh (bản gốc và bản phô tô).

• Giấy khám sức khoẻ chứng nhận không mắc bệnh truyền nhiễm trong vòng 1 năm trở lại.

• Giấy chứng nhận không nhiễm HIV và bệnh lao, viêm gan B, các chứng bệnh nghiện chất kích thích không quá 1 tháng cho đến thời điểm làm giấy tờ nộp làm thị thực.

• Vé máy bay có ngày về mở với thời hạn 1 năm (trình vé sau khi đã được phỏng vấn).

CHÚ Ý

1. Để làm thị thực tại Đại sứ quán người xin cấp thị thực phải tự đến nộp giấy tờ.

2. Thị thực chỉ được cấp trên cơ sở tờ khai đã điền, nộp đầy đủ giấy tờ, tiến hành phỏng vấn, không có phản đối của các cơ quan có thẩm quyền Ucraina, nộp lệ phí lãnh sự. Thời gian xem xét hồ sơ làm thị thực là 7 ngày làm việc.

3. Khi đem đến nộp những giấy tờ bản gốc, phải nộp kèm theo bản phô tô các giấy tờ này cỡ A4.

4. Các công ty trung gian khi đến làm thị thực cho sinh viên nhất thiết phải trình giấy phép của Bộ Giáo dục và khoa học Ucraina cho phép tiến hành hoạt động tuyển sinh đi học ở các trường đại học Ucraina.

5. Giấy chứng nhận không vi phạm tiền án tiền sự (lý lịch trích ngang) nộp thoe mẫu 01/TP-LLTP (căn cứ thông tư liên bộ của Bộ Tư pháp và Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam số 07/1999 ngày 08/02/1999).

6. Để làm rõ những vấn đề khác trong thời gian xem xét hồ sơ xin cấp thị thực cán bộ phòng lãnh sự có thể yêu cầu bổ sung một số giấy tờ khác.

7. Những giấy tờ nêu trên cần thiết để xin cấp thị thực một lần. Để xin cấp thị thực hai hoặc nhiều lần, phòng Lãnh sự có thể yêu cầu một số giấy tờ bổ sung khác.
Sản phẩm liên quanThủ Tục visa Myanmar

Giá:: 525,000 VNĐ

Thủ Tục visa Dubai

Giá:: 3,360,000 VNĐ

Thủ Tục visa Ấn Độ

Giá:: 1,155,000 VNĐ

Thủ Tục visa Bangladesh

Giá:: 1,995,000 VNĐ

Thủ Tục visa Thổ Nhĩ...

Giá:: 3,150,000 VNĐ

Thủ Tục visa Nhật Bản

Giá:: 2,100,000 VNĐ

Thủ Tục visa Pháp

Giá:: 2,520,000 VNĐ

Thủ Tục visa Brazil

Giá:: 2,100,000 VNĐ

Thủ Tục visa Đài Loan

Giá:: 1,785,000 VNĐ

Thủ Tục visa Ai Cập

Giá:: 1,050,000 VNĐ

Thủ Tục visa Israel

Giá:: 2,100,000 VNĐ

Thủ Tục visa Trung Quoc

Giá:: 1,350,000 VNĐ

Từ Khóa
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & DU LỊCH KIM ĐẠI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 3 Ngõ 10, Cao Bá Quát, Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (04 ) 3747 6162 / Hotline: 098 237 9988 / Fax: (04) 3747 6163

Website: www.kimdaiduong.com.vn / E-mail: visakimdaiduong@gmail.comĐăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden