Friday, August 30, 2013

Van de ve mang can tu van

tidusleonart @ nguontinviet.com

may hom nay nha minh gap van de ve mang ma minh khong biet la do loi tu nha truyen thong hay loi cong LAN Hub port cua may tinh minh hay la loi cua modem. minh mo may len vao buoi sang thi xay ra hien trang la may bao "connect internet" ma vao trang google.com, yahoo thi khong load duoc. phai cho gan 1 phut sau thi moi chay binh thuong. Sau do trong ngay thi minh thuong bi loi nhu vay mot hai lan trong khi dang luot web. minh doi cong lan tren modem thi chay binh thuong nhung toi toi thi lai mot lan nua. Nhu vay la do loi cua duong truyen hay la cong LAN tren may tinh minh co van de hay la van de tu modem wa cu? Cac bro lam on giup gium minh voi. xin cam on:sosad:Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden