Friday, January 30, 2015

Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 7 môn Lịch Sử

khunglongbaochua4491 @ nguontinviet.com

Danh sách bài giảng điện tử có trong đĩa giao an dien tu lich su 7


STT Bài/Tiết Nội dung

1 1 Sự hình thành và phát triển xã hội phong kiến ở Châu Âu

2 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

3 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

4 4 Trung Quốc thời phong kiến

5 5 Trung Quốc thời phong kiến

6 6 Ấn Độ thời phong kiến

7 07-Aug Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Xem thêm: bai giang dien tu toan 7

8 9 Những nét chung về xã hội phong kiến

9 11-Dec Nước Đại Việt thời Đinh – Tiền Lê

10 11 Nước ta buổi đầu độc lập

11 13 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

12 14 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (giai đoạn I)

13 15 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (giai đoạn II)

14 17 Ôn tập

15 19 Đời sống kinh tế văn hóa

16 21 Nước Đại Việt thế kỉ XIII

17 24 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Tiết 2)

18 25 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Tiết 3)

19 26 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (Tiết 4)

20 27 Sự phát triển kinh tế văn hóa thời Trần

21 29 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

22 30 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

23 32 Ôn tập chương II và chương III

24 33 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

25 37 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

26 39 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

27 40 Nước Đại Việt thời Lê Sơ

28 44 Ôn tập chương IV

29 46 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Tiết 1)

30 47 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Tiết 2)

31 48-49 Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI-XVIII

xem thêm: thu vien bai giang dien tu

32 50 Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

33 51 Phong trào Tây Sơn

34 52 Phong trào Tây Sơn

35 53 Phong trào Tây Sơn

36 54 Phong trào Tây Sơn

37 55 Quang Trung xây dựng đất nước

38 60 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

39 62 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối TK XVIII-Nửa đầu TK XIX


Bộ Giáo án bài giảng điện tử môn Lịch Sử lớp 7 cung cấp kiến thức đầy đủ chi tiết liên quan đến: Trung quốc thời phong kiến, Nước Đại Việt, Nước ta buổi đầu độc lập …


Một số từ khóa tìm kiếm: Thư viện bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 7, bài giảng điện tử môn lịch sử lớp 7, bai giang dien tu mon lich su lop 7, thu vien bai giang dien tu mon lich su lop 7, giao an dien tu lop 7 mon lich su, giáo án điện tử môn lịch sử lớp 7


The post Thư viện bài giảng giáo án điện tử lớp 7 môn Lịch Sử appeared first on WebRaoVat.com, đăng tin quảng cáo miễn phí.
Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden