Friday, February 6, 2015

Dat Tho Cu

tranlam2015 @ nguontinviet.com

Minh can ban gap nha dat: dien tich Dat 133.2 m2.Gia 1.5 tTy. Duong Ben phu dinh quan 8 hem 4m. Dia chi 185/5 Ben phu dinh phuong 16, quan 8 hcm. Giay to chinh chu. Lien he so 0908057991.


The post Dat Tho Cu appeared first on WebRaoVat.com, đăng tin quảng cáo miễn phí.
Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden