Dưới đây là hướng dẫn các bước đăng ký bảo hiểm sức khỏe đơn giản, nhanh chóng cho khách hàng có nhu cầu tham gia các chương trình bảo hiểm sức khỏe Hồng Ngọc. 1. Khách hàng đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm qua điện thoại, website: • Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau và gửi về email :baohiem@hongngochospital.vn

  • Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào mẫu yêu cầu bảo hiểm

  • CMND ( scan hoặc photo) • Công ty xác nhận đơn yêu cầu, tiến hành cấp hợp đồng.

 • Khi có hợp đồng, công ty sẽ gửi email trước cho khách hàng xác nhận thông tin và quyền lợi trên hợp đồng.

 • Khách hàng xác nhận và chấp nhận thanh toán phí qua tài khoản ngân hàng của công ty

 • Công ty tiến hành cấp thẻ bảo lãnh cho khách hàng, và chuyển hợp đồng gồm :

  • Giấy chứng nhận

  • Hóa đơn

  • Thẻ bảo lãnh cho khách hàng

  • Hướng dẫn quy trình bồi thường

 1. Khách hàng đăng ký tham gia chương trình bảo hiểm trực tiếp tại Bệnh viện Hồng Ngọc. • Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau :

  • Khách hàng điền đầy đủ thông tin vào mẫu yêu cầu bảo hiểm

  • CMND ( scan hoặc photo)

  • Nộp tiền tại quầy lễ tân. • Công ty xác nhận đơn yêu cầu, tiến hành cấp hợp đồng.

 • Khi có hợp đồng, công ty sẽ gửi trước cho khách hàng xác nhận thông tin và quyền lợi trên hợp đồng.

 • Công ty tiến hành cấp thẻ bảo lãnh cho khách hàng, và chuyển hợp đồng gồm :

  • Hợp đồng bảo hiểm.

  • Thẻ bảo lãnh cho khách hàng

  • Hướng dẫn quy trình bồi thường.