Tuesday, March 31, 2015

Thành lập doanh nghiệp cần quan tâm những gì

zincos @ nguontinviet.com

Thành lập doanh nghiệp


1.Loại hình thành lập doanh nghiệp :


Hiện tại phổ biến gồm có 4 loại hình phổ biến để thành lập doanh nghiệp  • Doanh nghiệp tư nhân : 1 người làm chủ

  • Công ty TNHH một thành viên : 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ

  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên : từ 2 tới 50 cá nhân hoặc tổ chức làm chủ

  • Doanh nghiệp cổ phần : 3 người hoặc


2.Tên của doannh nghiệp


Tên doanh nghiệp ít nhất phải có 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng. Tên riêng phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phát âm được. Ví dụ: Công ty tư vấn và dịch vụ luật 24h


3.Địa chỉ doanh nghiệp


Theo điều 35 luật doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp phải trên lãnh thổ Việt Nam và xác định rõ ràng được số nhà , tên đường , tên phường và quận


4.Lĩnh vực – ngành nghề kinh doanh


Chuẩn bị và định hướng ngành nghề kinh doanh và các lĩnh vực liên quan đế thành lập doanh nghiệp


5.Vốn điều lệ


Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông thành lập doanh nghiệp góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.


6.Thành viên – Cổ đông


Là người có quyền xác định sự tồn tại của doanh nghiệp , hãy cân nhắc kỹ trước khi hợp tác cùng những người này.


7.Đại diện pháp luật


Khi thành lập doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cần có một đại diện pháp luật để chịu trách nghiệm mọi vấn đề liên quan đến pháp luật của doanh nghiệp. Người đại diện pháp luật phải đang thường trú tại Việt Nam.


The post Thành lập doanh nghiệp cần quan tâm những gì appeared first on WebRaoVat.com, đăng tin quảng cáo miễn phí.
Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden