Saturday, April 11, 2015

Dịch vụ kế toán và chứng từ kế toán điện tử

congtyvinasc @ nguontinviet.com

Điều 7. Điều kiện sử dụng chứng từ điện tử


Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, điều kiện sử dụng chứng từ điện tử được quy định như sau:


1. Tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ kế toán, kiểm toán sử dụng chứng từ điện tử phải có các điều kiện sau:


a) Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ chứng từ điện tử;


b) Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu kỹ thuật để thực hiện quy trình lập, sử dụng chứng từ điện tử theo quy trình kế toán và thanh toán;


c) Các quy định tại khoản 2 Điều này.


2. Tổ chức, cá nhân sử dụng chứng từ kế toán điện tử và giao dịch thanh toán điện tử phải có các điều kiện sau:


a) Có chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật, người được uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân sử dụng chứng từ kế toán điện tử và giao dịch thanh toán điện tử;


b) Xác lập phương thức giao nhận chứng từ điện tử và kỹ thuật của vật mang tin;


c) Cam kết về các hoạt động diễn ra do chứng từ điện tử của mình lập khớp, đúng quy định.


Điều 8. Giá trị chứng từ kế toán điện tử


Căn cứ khoản 2 Điều 18 của Luật Kế toán, giá trị chứng từ điện tử được quy định như sau:


The post Dịch vụ kế toán và chứng từ kế toán điện tử appeared first on WebRaoVat.com, đăng tin quảng cáo miễn phí.
Đăng ký: Bản tin Mua Bán

Nguồn tin Việt

0 comments:

Post a Comment

Bạn Nên Xem:

Bài Viết Liên Kết

Đọc Thêm

Tìm kiếm...

Translate

Thảo Mộc Garden